Kontakta oss!

Styrelsen för perioden våren 2022- våren 2023

Marina Enholm (ordförande)

e-post enholmmarina@gmail.com

Karolina Tallberg(viceordförande)

Heidi Vanhanen (sekreterare)

Mia Rönnqvist (medlem+ kassör)

Marcus Juselius (medlem)

Anna-Karin Söderholm (skolans representant)

Heidi Lassila ( suppleant)

Charlotta Salminen (suppleant)

 

Kontakta förbundet

Skriv siffran 2 med bokstäver: